موسسه هنري تذهيب


موسسه هنري تذهيب توسط امير هوشنگ آقاميري در جهت حفظ و توسعه آثار ارزشمند و هنر کتاب آرايي در سال 1370 تاسيس شده که به مدت دو دهه، اين

 

موسسه  مفتخر به کسب عناوين کشوري  و بين المللي و برپايي دهها نمايشگاه داخلي و خارجي در عرصه هنر تذهيب و نگارگري  و طراحي فرش بوده است.

 

اين موسسه با پشتوانه تجارب و موفقيت هاي ايشان اقدام به معرفي کتاب هاي هنري نفيس و آثار فاخر که از دستاوردهاي هنري ارزشمند بوده کرده است که

 

مي تواند پيوند دوباره مشتاقان هنردوست را  با اصالت هاي ماندگار هنرهاي ملي ما برقرار نمايد  و از آن جمله آغاز به کار باشگاه کتاب با شعار" کتاب هديه برتر

 

مديران" است که توانسته مشاوري مطمئن در کليه امور هنري و فرهنگي براي مديران و سازمان ها محسوب شود.