موسسه هنري تذهيبموسسه هنري تذهيب توسط امير هوشنگ آقاميري در جهت حفظ و توسعه آثار ارزشمند و هنر کتاب آرايي در سال 1370 تاسيس شده که به مدت دو دهه، اين

موسسه  مفتخر به کسب عناوين کشوري  و بين المللي و برپايي دهها نمايشگاه داخلي و خارجي در عرصه هنر تذهيب و نگارگري  و طراحي فرش بوده است.

 

اين موسسـه با پشـتـوانه تـجارب و موفقيت هاي ايشان اقدام به معرفي کتاب هاي هنري نفيس و آثار فاخر که از دستاوردهاي هنـري ارزشمند بوده کرده اسـت که

مي تواند پيوند دوباره مشتاقان هنـردوسـت را  با اصالت هاي ماندگـار هنـرهاي ملي ما برقرار نمايد و از آن جـمله آغـاز به کـار باشگاه کـتاب با شـعـار" کتـاب

هديه برتر مديران" است که توانسته مشاوري مطمئن در کليه امور هنري و فرهنگي براي مديران و سازمان ها محسوب شود.